Değere Dönüştürülebilen Veri İle Para Basmak

Yapılan bir araştırmaya göre, 2016 yılında dünyada çapında 16 zettabayte(16 trilyon gigabyte) veri üretildi.[1] Bu sayı, 21. yüzyıl başlarına kadar dünyanın ürettiği verinden daha fazla bir büyüklüğe ulaşılması anlamına geliyor. Bu verilerin %25’inin potansiyel değeri olmasına rağmen, sadece yüzde 0,5’i analiz edilip kullanılabiliyor. [2] Günümüzün en değerli madeni haline gelen veri neden değere dönüştürülemiyor? Eğer uygulayacağınız yeni bir veri yönetim stratejisi ile kurumunuzu daha ileri bir noktaya taşımayı düşünüyorsanız bu…

EKONOMİK KRİZLE MÜCADELEDE ETKİLİ BİR ÇÖZÜM MODELİ : GELİR İDARESİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

EKONOMİK KRİZLE MÜCADELEDE ETKİLİ BİR ÇÖZÜM MODELİ GELİR İDARESİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1- Durum Analizi: 1.1 Başarı Hikayesi 2002-2017 yılları arasında vergi gelirleri yaklaşık 10 kat artmış, 625 milyara ulaşmıştır.   Bu dönemde sıkı mali disiplinin uygulanması ile kamu kesimi borçlanma gereğinin azaltılması, faiz giderlerinin bütçe içindeki payının ve kamu kesimi borcunun GSYH içinde oranın olağanüstü derecede düşürülmesi sağlanmıştır. Bu anlamda kamu maliyesi büyük bir başarı hikayesi yazmıştır. 1.2. İyileşme Alanları…

Sürekli Denetim Sistemi

Günümüze damgasını vuran teknolojik gelişmelerin, denetim dünyası üzerindeki etkisi de gün gittikçe artmaktadır. Bir taraftan şirketler organizasyon yapıları ülke veya dünya sathına yayılmış, işlem hacimleri ile tutarları önemli miktarda artmış ve daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Diğer taraftan süreçlerinin önemli bir kısmının bilgisayar teknolojisi ile desteklenmesi hem zorunluluk, hem de etkin yönetimin bir unsuru haline gelmiştir. Düzenleyici ve denetleyici kuruluşların talepleri, halka açık şirketlerde ilgili taraflara karşı yükümlülükler şirketlerin mali…

ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÇAĞRI MERKEZİ OPTİMAL ÇÖZÜM MODELİ

  Enerji sektöründe özelleştirme süreci “Müşterinin Krallığına“ giden yolu açtı. Yükselen beklentilerin tam karşılanamaması ise, hayal kırıklığına sebep oldu. Bu sorunu çözmek için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güçlü bir irade ortaya koydu. Şirketlerden, çağrı merkezlerinin etkin yönetimi ve ilave istihdamın sağlanması istedi. Şirketlere “müşteriler hızlı erişim sağlasın, şikayetler zamanında çözülsün, bilgilendirmeler zamanında yapılsın, süreç şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetilsin” talebi iletildi. Kaliteyi arttırmaya yönelik teşvik ve müeyyide sistemi…

BARAJLARIMIZI BİRLİKTE KURTARALIM: KAYIP KAÇAK YÖNETİMİ KÖK SORUN VE ÇÖZÜMLER II

  Kayıp kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı göstermektedir. Söz konusu fark teknik kayıplardan ve yasal olmayan bir şekilde elektiriğin kaçak kullanılmasından oluşmaktadır. 2014 verilerine göre, ülkemizde 31 milyar kwh yıllık kayıp kaçağın olduğu ve bunun sisteme giren enerjinin %17’sine ulaştığı hesaplanmıştır. Kaçağın %60’ı, üç dağıtım bölgesinden gelmektedir. Kayıp kaçak elektiriğin temin maliyeti 6 milyar lirayı aşmaktadır.   Ülkeler bazında…

ELEKTRİKTE 6 MİLYARLIK KAYIP KAÇAK: KÖK NEDENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I

2013 yılında, enerji dağıtım bölgelerinin tamamı özelleştirildi. Başarılı bir özelleştirme süreci sonrası en büyük beklenti, kayıp kaçakla mücadelede hızlı mesafe alınmasıydı. Ancak şirketler devralınıp sahaya inilince realitenin çok farklı olduğu anlaşıldı. Sorunun son derece kompleks, çok boyutlu ve tahmin edilenin ötesinde bir zorluk derecesine sahip olduğu anlaşıldı. Nitekim son açıklanan resmi verilere göre , 2014 yılında KK oranı %17 olarak gerçekleşmiştir. Kayıp kaçak miktarı 31 milyar kWh ‘ a ulaşmıştır.…

GELECEĞE BİR DE BU AÇIDAN BAKIN: ENERJİ SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ KREDİBİLİTESİ VE RİSK YÖNETİMİ

GELECEĞE BİR DE BU AÇIDAN BAKIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE: MÜŞTERİ KREDİBİLİTESİ VE RİSK YÖNETİMİ Gelir ve alacak yönetiminin en can alıcı noktası müşteri kredibilitesinin ve alacak riskinin nasıl yönetildiği hususudur. Her sektör ve şirketin kendine özgü şartları ve yaklaşımları vardır. Ancak müşteriyi tanımadan ve kredibilitesini ölçmeden işlem yapan şirketler, ya çok değerli müşterileri kaçırırlar veya sattıkları mal ve hizmetlerin bedelini alamazlar.   Enerji sektöründe müşteri merkezli risk yönetimi uygulaması çok bilinen…

ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ENERJİ SEKTÖRÜ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Günlük ve ekonomik hayatın can damarlarından birisi olan enerji sektörü, zorlu süreçlerden geçiyor. Devlet özelleştirme sürecini tamamladı. Müşteri patron koltuğuna oturmaya başladı. EPDK, liberal bir piyasa ve verimli işletmeler, güçlü ve sürdürülebilir finansal yapılara sahip şirketler için düzenlemeler yapıyor. Şirket sahip ve yöneticileri ciddi sorunları çözmeye çalışıyorlar. Aslında sorunlar fırsatları da bünyesinde barındırıyor. Geleceği okuyup doğru pozisyon alanlar, sorunları çözüp fırsatları değerlendirenler farklı…