Şirketler bir taraftan karşı karşıya oldukları riskleri yönetirken, diğer taraftan işletmenin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, gelir ve kârlılığını arttırmak zorundadır. Bu amacı gerçekleştirecek organizasyon, süreç ve operasyonların yönetilmesi, iş modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

RMC olarak, gelir yönetiminde geleneksel yaklaşımlardan farklı, yeni iş modelleri uyguluyoruz. Gelir Yönetimi, Gelir Güvence Yönetimi, Müşterinin Yaşam Değeri, Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Yönetim, Müşteri Kredibilite  ve Riskine Dayalı Yönetim Modelleri bunların başında gelmektedir.

RMC olarak uyguladığımız iş modelleriyle, şirketinizin sürdürülebilir büyümesine, gelir ve kârlılığının  artırılmasına katkıda bulunuyoruz.

Gelir Yönetimi (Revenue Management)

Revenue_Management

Doğru ürünü, doğru paket  ve fiyatla, doğru müşteriye, doğru zamanda satışı hedefleyen, analitik  temele dayanan dinamik  bir yönetim  modelidir. Havacılık ve turizm sektöründe geliştirilen bu sistem, telekomünikasyon, enerji ve perakende sektöründe de hızla uygulanmaya devam  edilmektedir.

Müşterinin Yaşam Değeri (Customer Lifetime Value)

Müşterilerin ilk temastan işletmenin müşterisi olmaktan çıktığı veya ekonomik değerini kaybetmesi nedeniyle işletmeyle olan ilişkisinin sona  erdiği süre içindeki finansal değeridir. Diğer bir ifade ile bir müşteri sayesinde kazanılan ve kazanılacak tüm paraların toplamıdır.

Gelir Güvence (Revenue Assurance)

Bütün hizmet  ve ürünlerin, öngörüldüğü şekilde, zamanında ve istenen kâr marjları ile sunulduğundan, tam ve doğru şekilde tahakkuk ettirilip faturalandırıldığından emin olunmasını sağlayan, IT sistemleri ile desteklenen bir iş modelidir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Satış, Pazarlama, Yatırım ve Operasyon Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemi (Geographical Information System), şirketlerin finansal ve operasyonel sorunlarının çözümüne yönelik mekana ve konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı  olmak  amacıyla geliştirilen çözümler bütünüdür. RMC olarak geliştirdiğimiz iş modelinde, coğrafi bilgi sistemleri enerji ve telekom sektöründe envanter ve varlık yönetimi, satış, pazarlama, arıza bakım,  tahakkuk, tahsilat, açma kesme, kayıp kaçakla mücadele, hukuki alacakların takibi başta olmak  üzere finansal sonuçları etkileyecek şekilde tasarlanmıştır.

Müşteri Kredibiltesi ve Riskine Dayalı Gelir Yönetimi

Günümüzün artan rekabet koşullarında telekomünikasyon şirketleri cihaz kampanyaları yaparak müşteriye cazip gelen ama  kendisi açısından da risk taşıyan agresif satış ve pazarlama uygulamalarına yönelmektedir. Enerji sektöründe serbest tüketicilerin kazanılması veya elde tutulması en önemli  gündem maddesidir. Regülatif  düzenlemeler, artan rekabet şartları ve müşteri beklentileri farklı strateji ve uygulamaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle şirketlerin hem  satış yapacağı potansiyel müşteri kitlesini, hem  de kendi bünyesinde bulunan müşterilerini çok daha  iyi tanımasını zorunlu hale  gelmiştir. Müşteri kredibiltesi ve risk yönetimi sadece tahsilat yönetimi değil satış ve pazarlama faaliyetlerine yön veren iş modellerinin başında gelmektedir.

Büyük Veri ve Analtiğe Dayalı Yönetim

Bu model  mevcut  ve potansiyel müşterinin tanınması, onları motive eden  içgörülerin anlaşılması, iletişimin geliştirmesi, değer katılması ve uzun vadeli ilişkilerin oluşturulmasına yardımcı olur. Bu yaklaşım yönetim  kültürünün ve karar alma mekanizmasının en önemli  unsuru haline  geldikçe rakiplerinizin karşısında stratejik bir üstünlük elde etmenize katkıda  bulunacaktır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • Gelir Yönetimi
  • Gelir Güvence Yönetimi
  • CBS’ye Dayalı Satış ve Pazarlama Yönetimi
  • Trafo ve Fider Bazlı Gelir Yönetimi
  • Finansal İş Zekasına Dayalı Karar Destek Sistemi
  • Müşteri Kredibilitesi ve Riskine Dayalı Gelir Yönetimi