Alacak yönetimi, alacakların zamanında, etkin ve planlı bir şekilde tahsil edilebilmesi için gerekli organizasyonun ve sistemlerin kurulması, süreç ve işlemlerin yönetilmesidir. Özellikle müşteri, işlem hacmi ve cirosu yüksek şirketlerde, satış, pazarlama, operasyon yönetimi kadar hayati derecede önemli  ve profesyonel yetkinlik gerektiren bir iştir. Profesyonel alacak yönetimine yeterince önem  vermeyen şirketlerde, nakit açığına  düşenler iflasa sürüklenir. Alacakların zamanında ve etkin şekilde toplanamaması bütçe  dengelerini bozar, maliyetleri arttırır, kârlılığı düşürür, müşterilerin kaybedilmesi süreci hızlanır.

Picture1

RMC, enerji ve telekomünikasyon sektöründeki, 8 yıllık tecrübeyi ve sıra dışı başarılı hikayelere sahip birikimi bir yönetim  modeline dönüştürdü. Müşteri ve risk merkezli bu model, alacak yönetimine yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • RMC Alacak Yönetim Metodolojisi
 • Müşteri Kredibilitesi ve Risk Yönetimi
 • Kampanya Yönetimi
 • Tahsilat Kanalların Etkinleştirilmesi
 • Mobil Ödeme
 • Kara Liste Yönetimi
 • Alacak Toplama Maliyetlerinin Azaltılması
 • GPRS‘e Dayalı Tahsilat Yönetimi
 • Alacak Yönetimi İçin Veri Zenginleştirme ve İletişim Yönetimi
 • Alacak Yönetim Sistemleri İçin Gerekli IT Sistemlerinin Kurulması:
  • Fraud Yönetim Sistemi
  • Gelir Güvence Sistemi
  • Alacak Yönetim Sistemi
  • Finansal Karar Destek Sistemi