KAYIP KAÇAK YÖNETİMİ

Enerji sektörünün en önemli sorunu kayıp kaçak yönetimidir. Yıllık %17 kayıp kaçak oranı ve 31 milyar kWh kayıp,  6 milyar lira maliyete yol açmaktadır. Ülkemizdeki kayıp kaçak tüketimi, barajlardan üretilen elektriğin %80’nine karşılık gelmektedir.

Bu sorunun çözümü için, hem özel sektör hem de kamu kurumları önemli çalışmalar yürütmektedir.  RMC özel ve innovatif projeleri ile  çözüme katkı sunmaktadır.

Kaynak:TEDAŞ 2014 Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim istatistikleri

Kaynak:TEDAŞ 2014 Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim istatistikleri
 

AKILLI ŞEBEKE YÖNETİMİ

Elektrik şebekelerine, bilgisayar ve ağ teknolojisinin entegre edilmesi ile oluşturulan şebeke sistemine “Akıllı Şebeke” (Smart Grid) denilmektedir. Dağıtım sektöründe özelleştirme süreci tamamlandı.
Türkiye, Akıllı Şebekeler konusunda bir yol ayrımına girdi. Şebeke alt yapısı kısa bir süre sonra yenilenecek. Bunun için 2020 Akıllı Şebekeler Stratejisini hazırlanıyor.

smart grid

Bu strateji ile;

  • Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlanması;
  • Yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı  olunması;
  • Sistem verimliliğini ve enerji kalitesini iyileştirecek maliyet  etkin bir akıllı şebekeye geçilmesi;
  • Kayıp kaçağın önlenmesi hedeflenmektedir.

RMC olarak geliştirdiğimiz iş modelleriyle, sistemin etkili finansal sonuçlar elde edilecek şekilde yapılandırılmasına ve yönetilmesine katkıda bulunuyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • Kayıp Kaçak Yönetimi
  • Varlık ve Envanter Yönetimi
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve DataKalitesi Yönetimi
  • Ölçü Sistemleri Yönetimi
  • Fider ve Trafoya Dayalı Yönetim