Sürekli Denetim Sistemi

Günümüze damgasını vuran teknolojik gelişmelerin, denetim dünyası üzerindeki etkisi de gün gittikçe artmaktadır. Bir taraftan şirketler organizasyon yapıları ülke veya dünya sathına yayılmış, işlem hacimleri ile tutarları önemli miktarda artmış ve daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Diğer taraftan süreçlerinin önemli bir kısmının bilgisayar teknolojisi ile desteklenmesi hem zorunluluk, hem de etkin yönetimin bir unsuru haline gelmiştir. Düzenleyici ve denetleyici kuruluşların talepleri, halka açık şirketlerde ilgili taraflara karşı yükümlülükler şirketlerin mali…